Modlitwa za Program 3

Prosimy o modlitwę za Program 3 - za prowadzących, uczestników i organizatorów. Za małżeństwa, dzieci i opiekunów do dzieci.

Powierzamy się Maryi, która jako Mama rozumie najlepiej troskę rodziców o dzieci, Św. Józefowi, który wie, czym jest odpowiedzialność za byt materialny własnej rodziny i tęsknota za weekendowym czasem wolnym. Powierzamy siebie Panu Jezusowi, który zna nas najlepiej i mocą działającą w nas może w naszych małżeństwach budować pomosty lepszego wzajemnego zrozumienia i miłości.

Dzięki wszystkim, którzy sprawę modlitwy za warsztaty biorą sobie do serca :)


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Ksiądz zupełnie nowy

8-10 marca Program 2 i 3 we Wrocławiu

Terminy spotkań Ogniska Dolnośląskiego w roku szkolnym 2019/2020