Instrukcja zapisów na rekolekcje - list od ks. Krzysztofa

Drogie Rodziny!
Zgodnie z zapowiedzią przesyłamy informację dotyczącą wakacyjnych rekolekcji rodzin.
Ponieważ liczba rodzin zgłaszających się na rekolekcje jest wciąż znacznie wyższa niż ilość miejsc w naszym domu w Wisełce, prosimy o przyjęcie następujących zasad zapisywania się na rekolekcje:
1. Zapisy  na rekolekcje w Wisełce rozpoczynamy od dnia: 29.I.2013 r.
2. Do 15 marca oczekujemy na zapisywanie się tych rodzin, które biorą udział w stałej formacji w Ogniskach Świętej Rodziny i podczas ostatnich wakacji nie brały udziału w rekolekcjach wakacyjnych. Pragniemy w ten sposób umożliwić przyjazd tym rodzinom, które nie miały możliwości bycia na rekolekcjach w poprzednim roku.
3. Pozostałe rodziny, które chcą również przyjechać na tegoroczne rekolekcje, mogą się wpisać na specjalną listę dodatkową i gdy do 15 marca liczba rodzin nie zostanie zapełniona, kolejne rodziny z listy dodatkowej wchodzą na listę podstawową.
4.  Również do 15 marca prosimy
o potwierdzenie przyjazdu przedpłatą w wysokości
30% ogólnej sumy wpłacanej na rekolekcje. Brak lub opóźnienie wpłaty ww. sumy będzie rozumiany jako niepotwierdzenie przyjazdu, co sprawi, że automatycznie nastąpi przesunięcie na listę rezerwową i zwolnienie miejsca na liście podstawowej kolejnej rodzinie oczekującej.
5. Od dnia 1.IV.2013 r. rozpoczynają się zapisy dla rodzin, które z ważnych powodów nie uczestniczą
w spotkaniach formacyjnych, a czują się związane lub pragną się związać z Instytutem Świętej Rodziny.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Ksiądz zupełnie nowy

8-10 marca Program 2 i 3 we Wrocławiu

Terminy spotkań Ogniska Dolnośląskiego w roku szkolnym 2019/2020