Informacje o zapisach na rekolekcje letnie

4.03. 2014r.
+JMJ
Drogie Rodziny!
Zgodnie z zapowiedzią przesyłamy informację dotyczącą wakacyjnych rekolekcji rodzin.
Ponieważ liczba rodzin zgłaszających się na rekolekcje jest wciąż znacznie wyższa niż ilość miejsc w naszym domu w Wisełce, prosimy o przyjęcie następujących zasad zapisywania się na rekolekcje:
1.   Zapisy na rekolekcje rodzinne w Wisełce rozpoczynamy od dnia 10 marca 2014 r.
2.   Do 10 kwietnia 2014 r. oczekujemy na zapisywanie się tych rodzin, które biorą udział w stałej formacji w Ogniskach Świętej Rodziny i podczas ostatnich wakacji nie brały udziału w rekolekcjach wakacyjnych. Pragniemy w ten sposób umożliwić przyjazd tym rodzinom, które nie miały możliwości bycia na rekolekcjach w poprzednim roku.
3.   Pozostałe rodziny, które były ostatnio na rekolekcjach i chcą również brać udział w tegorocznych, mogą się wpisać na specjalną listę rezerwową i gdy do 10 kwietnia liczba rodzin nie zostanie zapełniona, kolejne rodziny z tej listy dostaną się na listę podstawową.
4.   Również do 10 kwietnia prosimy o potwierdzenie przyjazdu przedpłatą w wysokości 30% ogólnej sumy wpłacanej na rekolekcje. Brak lub opóźnienie wpłaty ww. sumy będzie rozumiany jako niepotwierdzenie przyjazdu, co sprawi, że automatycznie nastąpi przesunięcie na listę rezerwową i zwolnienie miejsca na liście podstawowej kolejnej rodzinie oczekującej.
5.   Od dnia 1 maja 2014 r. rozpoczynają się zapisy dla rodzin, które nie uczestniczą w spotkaniach formacyjnych, a czują się związane lub pragną się związać z Instytutem Świętej Rodziny.
6.   Proponowany temat rekolekcji:Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź…” – został wybrany z Ewangelii z liturgii Niedzieli Świętej Rodziny w roku A (Mt 2, 13-15. 19-23) i stanowi kontynuację pochylenia się nad słowem Bożym dotyczącym naszego charyzmatu.
W ramach przygotowania do rekolekcji zachęcamy do lektury Adhortacji apostolskiej Papieża Franciszka Evangelii Gaudium (Radość Ewangelii).

ks. Krzysztof Wolski
Przełożony Generalny

Instytutu Świętej Rodziny

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Ksiądz zupełnie nowy

8-10 marca Program 2 i 3 we Wrocławiu

Terminy spotkań Ogniska Dolnośląskiego w roku szkolnym 2019/2020